Personuppgifter

VMS Utveckling AB följer den nya lagstiftningen om hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 infördes en ny lag om hantering av personuppgifter.
VMS Utveckling AB hanterar personuppgifter så här:

Personuppgiftsansvarig är AnnaKarin Johansson
Inga personuppgifter lämnas vidare till 3:e part

Kunddatabas (namn på kontaktperson)
Ändamål: Fakturering
Hanteras i bokföringssystemet eEkonomi
Aktiva kunder rensas ej
Tidigare kunder rensas efter 7 år

Fakturor (namn på kontaktperson och personnummer för ROT uppdrag)
Ändamål: Fakturering
Hanteras i bokföringssystemet eEkonomi samt som pdf på dropbox
Aktiva kunder rensas ej
Tidigare kunder rensas efter 7 år

Mejl (mejladresser och mejl)
Ändamål: Fortlöpande kundkontakt
Hanteras i Google
Pågående kontakter rensas ej
Avslutade kontakter rensas efter 2 år

Offerter (namn på kontaktperson)
Ändamål: Inledande kundkontakt
Hanteras i Dropbox
Pågående uppdrag rensas ej
Avslutade uppdrag rensas efter 2 år
Offerter som ej blev uppdrag rensas efter 12 månader

Uppdragsbeskrivning (namn på kontaktperson)
Ändamål: Underlag för uppdrag
Hanteras i Dropbox och i bärbar dator
Pågående uppdrag rensas ej
Avslutade uppdrag rensas efter 2 år

Arbetsmaterial för uppdrag (namn på kontaktperson)
Ändamål: Underlag för uppdrag
Hanteras i Dropbox och i bärbar dator
Pågående uppdrag rensas ej
Avslutade uppdrag rensas efter 2 år

Du kan när son helst begära att dina personuppgifter ska tas bort – gå in på Kontakt och skicka ett meddelande till VMS Utveckling AB