Affärsidé

Att hjälpa företag att arbeta med ständiga förbättringar genom att skapa samverkan mellan verksamheten, människan och ledningssystemet för att åstadkomma en långsiktigt hållbar verksamhet och därmed också god lönsamhet

Företaget startade 2002 och har under åren arbetat med såväl stora som mindre företag inom ett flertal branscher t ex tillverkande industri, tjänsteproduktion och offentlig sektor.

I genomförda uppdrag ingår bl a utveckling av ändamålsenliga ledningssystem (t ex system som uppfyller ISO 9001, 14001 samt 22000) som stöttar verksamheten och dess medarbetare.

Rådgivning omfattar stöd till ledningsgrupper, projektledning, stöd till projektgrupper, utbildning samt stöd till företag i arbetet med kundorienterad verksamhetsutveckling genom utveckling av arbetssätt och utvärdering av uppnådda resultat .