Livsmedelssäkerhet

Behöver ditt företag stöd för arbetet med livsmedelssäkerhet?

Att ha goda kunskaper i livsmedelshygien är mycket viktigt för alla som arbetar med livsmedel. Livsmedelssäkerhet kan endast säkras när alla kritiska punkter, i alla delar av livsmedelskedjan, är styrda.

ISO 22000 Ledningssystem för Livsmedelssäkerhet

Standarden syftar till att maximera livsmedelssäkerheten genom att på ett systematiskt sätt styra verksamhetens riskfaktorer. Genom att uppfylla ISO 22000 kan livsmedelföretag också visa att skärpta lagkrav på livsmedelshygien (1/1 2006) är tillgodosedda.

VMS Utveckling erbjuder rådgivning och stöd vid utveckling av ledningssystem för livsmedelssäkerhet t ex i form av rådgivning, seminarier och utbildning.