Referenser

Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ)

Det Norske Veritas (DNV)