ISO 45001 har ersatt OHSAS 18001 

En viktig ändring i standarden är gemensam struktur för alla uppdaterade ISO-standarder.

Ring gärna 070-602 6096 eller mejla annakarin@vmsutveckling.se för mer information