Nya standarder kom under 2015

ISO 14001 och ISO 9001 kom med nya utgåvor under 2015

Nytt i standarderna är kopplingen mot företagets affärsplan

Andra viktiga ändringar i dessa nya standarder är:

  • Gemensam struktur för alla uppdaterade ISO-standarder
  • Utökade krav på ledarskap
  • Krav på omvärldsanalys – organisationens förutsättningar
  • Krav på riskhantering
  • Utökade krav på processorientering
  • Krav på ändringshantering
  • Utökade krav angående externa leverantörer

Ring gärna 070-602 6096 eller mejla annakarin@vmsutveckling.se för mer information