Kvalitets- och miljöledningssystem

Rådgivning kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem

Att uppfylla standarder som ISO 9001, Kvalitetsledningssystem, och ISO 14001, Miljöledningssystem, är för många företag ett kundkrav.

Utöver detta kan det också ge många fördelar för företagets interna arbete. Det kan:

  • hjälpa organisationen att fokusera på viktiga framgångsfaktorer
  • bidra till systematiskt arbete med mål och handlingsplaner
  • förmedla kunskap om effektiva arbetsprocesser
  • ge underlag för förbättring av verksamheten
  • bidra till effektivitet och lönsamhet

VMS Utveckling erbjuder rådgivning och stöd vid utveckling av ledningssystem t ex i form av rådgivning, seminarier och utbildning.